בבלגיה ב- 8/05/2007 והגיעה לישראל ב8/12/2008- Twillingate נולדה בבית הגידול
A אגן
אלופת ישראל, אלופה בינלאומית ואלופת-על

אילן יוחסין               

     Pouch Cove Windwagon Whaler   
    (אב)      Mount Cook Kennedy      
      Mount Cook Miss Money Penny
  Chatkantarra Gabor    
      Twillingate Quomandor
    Chatkantarra Eileen  
      Berenkind Atropa Belladonna


      Twillingate Quenneth    
   (אם)   Twillingate Urgently
        Twillingate Oscarlet Ohara
  Muddycreek Change Into Twillingate    
    Muddycreek's Max Factor
    Mudycreek 's Bolero  
      Muddycreek's Cher of Old Bay