Littlebears good time with darbydale
נולד ב - 15/09/2011
זכר שרכשתי מבית גידול באיטליה, בעל מזג מדהים ,תואר אליפות איטליה ,אליפות ישראל
מועמד לאליפות בין לאומית
A אגן