(ניופי) Yama I Q in a Newfy.
נולדה ב- 10/2/09 . בבעלות משותפת עם בועז מעודה


אילן יוחסין               

    Midnight Ladys Especially for You
     (אב)  Poison or Honey King of Helluland
    Milky Way King of Helluland
Adam Black Coralle            
  Alex Webb Bay
  Nausie od Stiky  
    Lethe od Stiky


    Jolly Rogers Justice for All
    (אם) SHE´S BANG PARADISO -Norman     
    STANDING OVATION DEL PARADISO
  Vertigo Upholdmysoul      
    VERTIGO XMASS CRACKER
  Vertigo Peewee  
    VERTIGO KRAZY FOR YOU AT LOGRUS